หลอด | โคมไฟบ้าน

หลอดไฟ หลอดไฟบ้าน โคมไฟม หลอดไฟ LED หรือหลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟฟ้าสำหรับใช้ในหลอดไฟที่ให้แสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงอย่างน้อยหนึ่งไดโอด หลอด LED มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไส้ที่เท่ากันและมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์มากที่สุดโดยมีชิป LED บางชนิดสามารถปล่อยแสงได้สูงสุด 303 ลูเมนต่อวัตต์ กินไฟน้อย

Showing 1–50 of 265 results