ท่อและอุปกรณ์ PE

ท่อและอุปกรณ์ PE หมายถึง ท่อ HDPE ประปา แต่เนื่องจากท่อพีอี มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เป็นได้ทั้งท่อประปา และท่อร้อยสายไฟหรับระบบประปา และร้อยสายไฟ รวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับ ระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย

Showing all 2 results