เลื่อยไฟฟ้า

เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยเป็นแบบพกพาเลื่อยจักรซึ่งตัดด้วยชุดฟันติดกับห่วงโซ่หมุนที่ไหลไปตามแถบนำทาง ใช้ในกิจกรรมต่างๆเช่นการตัดโคนต้นไม้การตัดกิ่งการตัดกิ่งการตัดแต่งกิ่งการตัดไฟในการปราบปรามเพลิงไหม้ของป่าและการเก็บเกี่ยว

Showing 1–50 of 52 results